Đoàn Thanh niên Gỗ MDF VRG Kiên Giang ra quân ngày Chủ nhật xanh

CSVNO – Thiết thực thi đua sôi nổi hưởng ứng các hoạt động Tháng Thanh niên, hưởng ứng ngày Môi truờng thế giới năm 2022, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang đồng loạt triển khai ra quân ngày Chủ nhật xanh.

Đồng loạt các chi đoàn trực thuộc tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh
Đoàn viên thanh niên trong đơn vị tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên trước và trong công ty

Hoạt động này đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong đơn vị tham gia. Đoàn Thanh niên công ty đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc đồng loạt ra quân hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, vệ sinh khuôn viên trước và trong công ty Xanh – Sạch – Đẹp, góp phần thực hiện tốt điều lệnh nội vụ và nơi làm việc thông thoáng, sạch đẹp. 

NGUYỄN LIÊM