Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

CSVNO – Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW và các nội dung trong xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kì mới, Ban thường vụ Đoàn thanh niên Công ty CPCS Phước Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến cấp công ty năm 2020

Quang cảnh hội nghị tập huấn
Quang cảnh hội nghị tập huấn

Chương trình diễn ra ngày 18/6 tại Hội trường Công ty CPCS Phước Hòa. Hơn 90 cán bộ Đoàn, báo cáo viên – tuyên truyền viên (BCV – TTV) tại các cơ sở Đoàn trực thuộc cùng tham gia chương trình tập huấn trực tuyến. Đây là hình thức tổ chức mới được áp dụng lần đầu tại Công ty và nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ cơ sở, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Chị Trần Thị Diễm Trinh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương báo cáo một số chuyên đề trọng tâm tại Hội nghị.

Hội nghị tập huấn được nghe chị Trần Thị Diễm Trinh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương báo cáo một số nội dung trọng tâm về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2020 với 2 chuyên đề.

Tham gia đóng góp ý kiến thảo luận xoay quanh các chuyên đề

Ban thường vụ ĐTN Công ty cũng tổ chức Diễn đàn xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên thời kỳ mới, nhận được nhiều ý kiến đóng góp thảo luận của các ĐVTN và đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Nội dung xoay quanh các vấn đề về xây dựng hình mẫu thanh niên gắn với học tập và làm theo Bác; giải pháp để thực hiện tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Tham gia đóng góp ý kiến thảo luận xoay quanh các Chuyên đề
Cán bộ Đoàn tại các cơ sở Đoàn trực thuộc theo dõi hội nghị tập huấn trực tuyến tại cơ sở.
PHƯƠNG TRANG