Thanh niên làm gì để chung tay xây dựng nông thôn mới?

CSVN – Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 mang chủ đề: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” bao gồm chương trình Tiếp sức mùa thi và các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Vậy tuổi trẻ làm gì và làm như thế nào để góp phần xây dựng nông thôn mới?
ĐVTN ngành cao su tham gia thu hoạch dứa trồng xen canh trong vườn cao su. Ảnh: CTV
ĐVTN ngành cao su tham gia thu hoạch dứa trồng xen canh trong vườn cao su. Ảnh: CTV

Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, vai trò của ĐTN là rất lớn. Thanh niên với tinh thần xung kích đi đầu trong các hoạt động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Vì vậy, thanh niên là những người tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động và đưa các chủ trương, chính sách đó vào cuộc sống, đến với các các tầng lớp nhân dân.

Theo chúng tôi, vai trò của thanh niên trong tiến trình xây dựng nông thôn mới được thể hiện bằng những việc làm thiết thực và cụ thể sau:
Thứ nhất, ĐVTN là người xung kích đi đầu vận động thanh niên nông thôn tham gia học tập, nâng cao trình độ, tổ chức và xây dựng các phong trào thanh niên tại địa phương như: phong trào thanh niên lập nghiệp, bảo vệ môi trường, tham gia phong trào văn nghệ, văn hóa của địa phương.

Phát huy tinh thần thanh niên xung kích trong các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội của thành phố, tại các xã xây dựng nông thôn mới; thành lập các đội tuyên truyền măng non, đội thanh niên xung kích an ninh, câu lạc bộ pháp luật; xây dựng Chi đoàn văn hóa, không có Đoàn viên thanh niên mắc tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

Thứ hai, từng ĐVTN thật sự là người tuyên truyền viên, vận động gia đình, hàng xóm hiểu rõ được vai trò quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Gia đình có ĐVTN là những gia đình đi đầu trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới như: tích cực tăng gia phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường…

Thứ ba, tuyên truyền vận động tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động: vận động nông dân hiến đất và góp ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội; tích cực tham gia phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; vận động nông dân tham gia các hợp tác xã, áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật để sản xuất ra các sản phẩm an toàn; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các ngành nghề; vay vốn tín dụng để phát triển sản xuất, xây dựng các công trình hầm biogas, nhà vệ sinh…

[stextbox id=”stb_style_259398″ caption=”Đoàn TN VRG triển khai phong trào Chung tây xây dựng nông thôn mới”]Triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2016 – 2017, BTV ĐTN VRG đề ra chỉ tiêu cơ bản như sau: Mỗi Đoàn cơ sở đảm nhận ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên về an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; toàn VRG tu sửa, xây dựng ít nhất 4 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; tặng ít nhất 1.000 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; khám, phát thuốc miễn phí ít nhất 2.000 người trên địa bàn nông thôn.[/stextbox]

Tổ chức nhiều hoạt động tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan gắn với công trình, phần việc thanh niên, như: xây dựng mới và tu sửa đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, nhà nhân ái…

Thứ tư, tổ chức ĐTN tham gia hỗ trợ, nhân rộng các mô hình kinh tế, học tập nâng cao kiến thức, tay nghề, định hướng nghề nghiệp, phối hợp chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật. ĐTN các cấp cần định hướng, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, xây dựng lực lượng lao động có trình độ tay nghề. Đồng thời hỗ trợ, nhân rộng các mô hình kinh tế, chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương, nhất là ở những địa bàn khó khăn.

Cần chú trọng triển khai xây dựng “Làng thanh niên lập nghiệp”, các dự án nuôi trồng, các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển tổ hợp tác thanh niên, tổ tiết kiệm và vay vốn; các mô hình liên kết phát triển kinh tế, hỗ trợ thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn của các ngân hàng. Đồng thời khảo sát các mô hình kinh tế thanh niên nông thôn, nắm bắt nhu cầu nghề nghiệp, việc làm, kỹ thuật sản xuất, nhu cầu vay vốn, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn.

Trung Thành (Tỉnh đoàn Bình Dương)