Cao su Lộc Ninh phấn đấu lương bình quân 7 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Đó là một trong những chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới được thông qua tại Đại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức vào ngày 13, 14/7.

Ban chấp hành khóa mới và Đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt và nhận hoa chúc mừng

Báo cáo chính trị trình tại đại hội đã khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự đoàn kết, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đã  đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, năng suất vườn cây thực hiện đạt 2 tấn/ha. Các chế độ chính sách thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công ty đạt và vượt kế hoạch hằng năm, chất lượng mủ, sản phẩm mủ đạt yêu cầu khách hàng..

Quang cảnh đại hội

Công ty đã tăng cường ứng dụng các biện pháp khoa học – kỹ thuật, thực hiện nghiêm quy trình chế biến mủ nguyên liệu để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại sản phẩm, giữ vững và phát huy thương hiệu cao su Lộc Ninh với khách hàng truyền thống.

Sản lượng khai thác mủ 58.081 tấn, đạt 103,16% kế hoạch tập đoàn giao; sản lượng mủ tạp thực hiện 15.366 tấn, chiếm 26,46% tổng sản lượng khai thác; chất lượng mủ nguyên liệu đạt yêu cầu chế biến; năng suất bình quân vườn cây cả nhiệm kỳ đạt 2 tấn/ha; doanh thu đạt 3.437 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 454 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 239 tỷ đồng, vượt 26,5% kế hoạch.

Dù giá bán mủ giảm, ảnh hưởng đến doanh thu nhưng công ty luôn đảm bảo tiền lương, duy trì đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Lương bình quân trong nhiệm kỳ trên 5,6 triệu đồng/người/tháng.

Ban Chấp hành Đảng bộ công ty luôn quan tâm lo lễ, tết cho người lao động với hơn 110 tỷ đồng. Động viên khen thưởng kịp thời cho người lao động trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử

Trong công tác thực hiện chủ trương cổ phần hóa, công ty đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn từ 4 cấp thành 3 cấp, sáp nhập phòng ban, do đó giảm được số lao động dôi dư là 1.785 người.

Công tác xây dựng Đảng được công ty đặc biệt chú trọng, nhất là công tác phát triển đảng viên, nhiệm kỳ qua đã phát hiện và kết nạp được 141 đảng viên mới.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng đã đạt được những kết quả tốt về nhận thức cũng như hành động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025: Sản lượng khai thác 74.200 tấn, thu mua 24 ngàn tấn, tiêu thụ 98.200 tấn; nộp ngân sách nhà nước 191 tỷ đồng, lương bình quân 7 triệu đồng/người/tháng; tái canh trồng mới 1.702 ha, chăm sóc tốt 3.843 ha ở Campuchia…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội
Đồng chí Phan Tấn Hải đại diện BCH khóa mới và Đại biểu đi dự đại hội cấp trên phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu 18 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh. Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu Tổng giám đốc công ty Phan Tấn Hải giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy

VŨ PHONG