Lợi nhuận Gỗ Thuận An tăng 27,8%

CSVNO –  Tổng doanh thu 505 tỷ đồng, đạt 106 % kế hoạch (KH), lợi nhuận trước thuế tăng 27,8%KH, thu nhập bình quân đạt trên 6,8 triệu đồng/người/tháng. Đây là kết quả được công bố tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An tổ chức ngày 21/3.
Quang cảnh đại hội cổ đông
Quang cảnh đại hội cổ đông

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thị trường, lao động nhưng được sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT và sự quan tâm của lãnh đạo VRG, Công ty Gỗ Thuận An đã chủ động về nguồn vốn kinh doanh, đảm bảo nhu cầu hoạt động sản xuất và nguồn khách hàng ổn định.

DSC_0076
Đại biểu khách mời tham dự đại hội

Sản lượng sản xuất gỗ phôi sơ chế là 37.818 m3; gỗ tinh chế 6.710 m3; sản lượng tiêu thụ gỗ phôi sơ chế là 29.182 m3, gỗ tinh chế 6.865 m3.  Ngoài ra, công tác chăm lo đối với người lao động luôn được triển khai thực hiện các chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời…

Bà Trần Thị Kim Thanh, Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu khai mạc
Bà Trần Thị Kim Thanh, Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu khai mạc đại hội

Năm 2017, dự báo thị trường gỗ sơ chế sẽ có nhiều khởi sắc, công ty xác định duy trì doanh thu và sản lượng tinh chế như năm 2016, tăng doanh thu và sản lượng sơ chế, tăng năng suất lao động nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn.

Trên cơ sở những đơn hàng đã có và năng lực sản xuất thực tế, công ty dự kiến các chỉ tiêu SXKD: Sản lượng sản xuất gỗ phôi sơ chế là 41.300 m3, gỗ tinh chế 6.500 m3, sản lượng tiêu thụ gỗ phôi sơ chế là 34.100 m3, gỗ tinh chế 6.600 m3. Tổng doanh thu 507 tỷ. Thu nhập bình quân đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng. Chia trả cổ tức 74,14% lợi nhuận sau thuế.

Ông Trần Văn Đá, TGĐ công ty báo cáo kết qủa  hoạt động SXKD 2016
Ông Trần Văn Đá, TGĐ công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Huỳnh Văn Bảo, Phó TGĐ VRG đánh giá cao kết quả SXKD của công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt mức khá, với mức chia cổ tức hợp lý. Năm 2017, với những khó khăn về cạnh tranh thị trường, biến động lao động, công ty tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, góp phần đảm bảo doanh thu lợi nhuận, nâng cao thu nhập cho NLĐ, đáp ứng sự kỳ vọng của VRG cũng như của các nhà đầu tư,  các cổ đông góp vốn.

Ông Huỳnh Văn Bảo, Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Ông Huỳnh Văn Bảo, Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị công ty.

Các cổ đông tập trung quan tâm đến các chỉ tiêu kinh doanh của công ty
Các cổ đông tập trung quan tâm đến các chỉ tiêu kinh doanh của công ty
Đại hội tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT
Đại hội tiến hành bầu bổ sung ủy viên  HĐQT

Minh Tâm