Cần chính sách phù hợp để tái cơ cấu đạt hiệu quả cao nhất

CSVN – Đó là kiến nghị của BTV Đảng ủy VRG tại buổi làm việc với đoàn công tác khảo sát xây dựng Nghị quyết về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, do đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW làm trưởng đoàn.
VRG và các đơn vị thành viên là những doanh nghiệp quản lý diện tích đất đai lớn, có nhiều đặc thù. Ảnh: Tùng Châu
VRG và các đơn vị thành viên là những doanh nghiệp quản lý diện tích đất đai lớn, có nhiều đặc thù. Ảnh: Tùng Châu

Do đặc thù lĩnh vực nông nghiệp, VRG cùng những đơn vị thành viên đều là những doanh nghiệp quản lý diện tích đất đai lớn, trải trên nhiều địa bàn với các chính sách ưu đãi về đất đai, ngành nghề khác nhau; số lượng lao động lớn; tài sản nhiều chủng loại bao gồm cả vườn cây, tài sản vô hình, tài sản hữu hình, tài sản ở nước ngoài…

Mặc dù các cơ chế, chính sách về tái cơ cấu (TCC), cổ phần hóa (CPH) đã tương đối đầy đủ, tuy nhiên vẫn chưa bao quát hết những tình huống đặc thù trong quá trình tổ chức sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn. Trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, CPH theo đề án TCC Tập đoàn được Chính phủ phê duyệt vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện CPH là giá sản phẩm mủ cao su thời gian qua xuống thấp và thiếu  ổn định, ảnh hưởng hiệu quả đầu tư của các công ty cao su. Một số công ty cao su hiện đang đầu tư các dự án trồng cao su còn trong thời gian kiến thiết cơ bản, hoặc chỉ mới đưa vào khai thác chưa có nguồn thu lớn, hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến việc đánh giá hiệu quả đầu tư của Công ty mẹ trong ngắn hạn…

Tại buổi làm việc, đ/c Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy – TGĐ VRG cho biết, Đảng ủy, Hội đồng thành viên VRG đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, vừa giải quyết tính cấp bách, vừa đáp ứng tính cơ bản, lâu dài để thực hiện có hiệu quả đề án TCC Tập đoàn.

Trong việc thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để CPH, rà soát, lập phương án sử dụng đất, Tập đoàn đã kịp thời trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, thực hiện đúng tiến độ CPH; lựa chọn cổ đông chiến lược có uy tín cao, tiềm lực tài chính lành mạnh, công nghệ hiện đại, quản trị cao, có khả năng hợp tác toàn diện và lâu dài với Tập đoàn…

Đ/c Trần Ngọc Thuận cũng kiến nghị: Đảng, Chính phủ và các bộ ngành TW tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giải quyết kịp thời các kiến nghị phát sinh, cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tế để việc thực hiện TCC Tập đoàn đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đó, do khối lượng công việc rất lớn, nhiều cơ chế chính sách cần xử lý, do đó đến nay chưa công bố giá trị doanh nghiệp; Tập đoàn xin gia hạn thời gian CPH đến 1/1/2018. Theo luật Doanh nghiệp, Tập đoàn phải thực hiện sắp xếp 19 công ty cao su (2 công ty ở Lào, 10 công ty ở Campuchia, 7 công ty ở trong nước), tuy nhiên hiện nay giá cao su ở mức thấp nếu thoái vốn thì hiệu quả không cao, vì thế Tập đoàn sẽ thực hiện thoái vốn các công ty này sau khi hoàn thành CPH Công ty mẹ…

Ngoài ra, Tập đoàn có quỹ đất lớn, với điều kiện địa hình, thổ nhưỡng khác nhau. Để phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất, về ngành nghề kinh doanh ngoài cây cao su, được phát triển các cây trồng, vật nuôi khác phù hợp với sinh thái từng khu vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Kết luận buổi làm việc, đ/c Phạm Tấn Công –  Phó  Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo SXKD, công tác an sinh xã hội của Đảng ủy VRG đạt được, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện TCC lĩnh vực nông nghiệp. Đ/c cũng lưu ý, trong quá trình TCC doanh nghiệp nhà nước vai trò của cấp ủy Đảng vô cùng quan trọng, doanh nghiệp nhà nước phải giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt, làm tốt vai trò trong dẫn dắt doanh nghiệp, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế.

“Trong quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu, Đảng ủy VRG tập trung các giải pháp đồng bộ để thực hiện đúng tiến độ CPH theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước; tiếp tục triển khai các Nghị quyết, quán triệt Nghị quyết TW 5, nâng cao vai trò tổ chức Đảng…”, đ/c nhấn mạnh.

Nguyễn Lý