Thu nhập người lao động Cao su Bình Long đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, ông Huỳnh Anh Minh – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã biểu dương nỗ lực của tập thể CB.CNVC – LĐ công ty thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và đạt những kết quả ấn tượng trong năm 2019.
Ông Huỳnh Văn Bảo - TGĐ VRG trao Cờ thi đua của Chính phủ cho công ty
Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao Cờ thi đua của Chính phủ cho công ty
Ông Huỳnh Anh Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc của công ty
Ông Huỳnh Anh Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc của công ty

Năm 2019, công ty đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Sản lượng khai thác đạt 16.585 tấn, vượt hơn 3,6%, năng suất vượt cây 2 tấn/ha, 12 năm là thành viên trong CLB 2 tấn/ha của VRG. Các công tác thu mua cao su tiểu điền và chế biến sản phẩm đều vượt mức chỉ tiêu đề ra. Tổng doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 288 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 9,3 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách cho NLĐ được đảm bảo, trong năm công ty đã chi hơn 4,3 tỷ đồng trang cấp vật tư bảo hộ lao động, chi 21,5 tỷ đồng duy trì bữa ăn giữa ca cho NLĐ.

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn CSVN trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động VN cho công đoàn Cao su Bình Long
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động VN cho công đoàn Cao su Bình Long

Phát biểu tại hội nghị,  ông Huỳnh Anh Minh – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh: “Tỉnh Bình Phước rất vui mừng trước những kết quả mà Cao su Bình Long đạt được trong năm qua. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty còn chăm lo tốt đời sống NLĐ với mức thu nhập đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng, đây là mức khá cao so với mặt bằng chung của địa phương. Ngoài ra, công ty còn chung tay với địa phương thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới”.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020 công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch khai thác trên 16.500 tấn, phấn đấu vượt trên 500 tấn, năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha. Tái canh 424 ha, quản lý tốt suất đầu tư theo hướng dẫn của VRG. Chế biến 21.500 tấn, cơ cấu sản phẩm của công ty sẽ hướng đến nhu cầu thị trường, giảm dần tỷ trọng sản phẩm SVR 3L, tăng dần mủ CV, SVR10, tập trung sản xuất sản phẩm RSS chất lượng cao, sản phẩm mang thương hiệu VRG. Tổng doanh thu dự kiến trên 830 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế trên 172 tỷ đồng. Đồng thời, công ty sẽ xây dựng các chính sách cụ thể đối với NLĐ nhằm duy trì ổn định nguồn lực có tay nghề giỏi. Công ty tiếp tục chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ, đảm bảo thu nhập bình quân cho NLĐ đạt mức trên 9 triệu đồng/người/tháng.

Hai cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Hai cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Các đơn vị nhận dẫn đầu khối thi đua cơ sở nhận Cờ thi đua của VRG
Các đơn vị  dẫn đầu khối thi đua cơ sở nhận Cờ thi đua của VRG

Năm 2020, công ty sẽ triển khai phương án quản lý rừng cao su bền vững trong toàn đơn vị, nghiên cứu thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn VFCS cho 6 nông trường còn lại tiến tới xây dựng chứng chỉ FSC. Đồng thời hoàn thiện việc cấp chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho hai xí nghiệp chế biến.

Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG đề nghị: “Công ty phải tổ chức sản xuất tốt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tiết giảm suất đầu tư, giá thành, nâng cao giá trị sử dụng đất, nâng cao năng suất vườn cây, năng suất lao động và chăm lo tốt hơn nữa đời sống cho NLĐ. Về công tác tái cơ cấu, công ty cần tăng cường quản trị từ công ty đến nông trường, tăng cường quản lý vốn đầu tư, thực hiện thoái vốn các danh mục ngoài ngành nghề chính. Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung trong chương trình phát triển bền vững”.

Ông Huỳnh Văn Bảo - TGĐ VRG trao bằng khen của Bộ NN & PTNT cho 3 tập thể và2 cá nhân
Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao bằng khen của Bộ NN&PTNT cho các cá nhân
Nhiều cá nhân nhân bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước
Nhiều cá nhân nhân bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước

MINH NHIÊN, Ảnh: ĐÀO PHONG