Cao su Việt – Lào phấn đấu khai thác vượt 1.000 tấn mủ

CSVNO – Ngày 25/4, tại Nông trường  Bachiang I, huyện Bachiang, tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào, Công ty CPCS Việt – Lào đã  tổ chức Lễ ra quân khai thác mủ cao su năm 2017. Kế hoạch năm 2017, công ty sẽ khai thác 9.446 ha cao su, với sản lượng 15.500 tấn. Tuy nhiên công ty sẽ phấn đấu khai thác vượt 16.500 tấn.
Ông Bua Linh VôngPhaChanh – Phó Chủ tịch tỉnh Chămpasak tiến hành nghi thức khai miệng cạo
Ông Bua Linh VôngPhaChanh – Phó Chủ tịch tỉnh Chămpasak tiến hành nghi thức khai miệng cạo

Kế hoạch năm 2017, công ty sẽ khai thác 9.446 ha cao su, với sản lượng 15.500 tấn, chế biến 16.587 tấn, tiêu thụ 18.500 tấn. Công ty phấn đấu sản lượng khai thác đạt trên 16.500 tấn của Hội đồng Quản trị giao, doanh thu 622 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 94,615 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng. Tiếp tục chăm sóc tốt vườn cây kiến thiết cơ bản, giữ vững mức thu nhập bình quân của 2.671 lao động, trong đó lao động người Lào là 2.319 người, ở mức trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Ngô Quyền- GĐ công ty tiến hành khai miệng cạo trong lễ ra quân khai thác mủ cao su
Ông Ngô Quyền- GĐ công ty tiến hành khai miệng cạo trong lễ ra quân khai thác mủ cao su
Đại biểu, khách mời tại buổi lễ
Đại biểu, khách mời tại buổi lễ

Với quyết tâm cao độ cùng với tinh thần khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, phát huy lợi thế hiện có, tại buổi lễ, công ty đã phát động phong trào thi đua trong toàn CNVC LĐ. Công ty đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017 như giảm chi phí giá thành, tổ chức sắp xếp lại sản xuất, khai thác, chế biến, bán hàng, tiếp tục chế độ cạo D4…Song song đó là nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm với mục tiêu: Kinh doanh có lãi – Đời sống CNVC LĐ lao động ổn định và ngày càng nâng cao – Công ty phát triển bền vững.

Theo báo cáo của lãnh đạo Công ty, năm 2016, công ty khai thác được 16.892 tấn mủ cao su (đạt 112,61% KH), chế biến 15.328 tấn (đạt 98,75% KH), tiêu thụ 19.164 tấn (đạt 104,55% KH). Giá thành bình quân 21,3 triệu đồng/tấn, giá bán bình quân 26,4 triệu đồng/tấn. Doanh thu 510 tỷ đồng (đạt 108,01% KH). Lợi nhuận trước thuế 62 tỷ đồng (đạt 419,44% KH), lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng (612,61% KH), mức lương bình quân của 2.671 lao động toàn công ty đạt trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Ngô Quyền - GĐ công ty đại diện lãnh đạo VRG gắn Kỷ niệm chương Cao su Việt Nam cho lãnh đạo địa phương
Ông Ngô Quyền – GĐ công ty  trao Kỷ niệm chương Cao su Việt Nam cho lãnh đạo địa phương

Tại buổi lễ, công ty cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương Cao su Việt Nam cho những già làng, trưởng bản, lãnh đạo địa phương đã  góp phần vào sự phát triển của công ty và của Ngành Cao su Việt Nam.

Vũ Phong