Đảng bộ VRG lãnh đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”

CSVN – Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ VRG đã thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện “nhiệm vụ kép”. Nhờ đó, dù các lĩnh vực và đơn vị thành viên trực thuộc đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, VRG đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đ/c Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy VRG phát biểu tại Hội nghị BCH mở rộng của Đảng bộ VRG. Ảnh: Đào Phong
Vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh

Năm 2021 có ý nghĩa  đặc biệt với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025 và cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng phát triển của Đảng và Chính phủ, cùng với sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ NN&PTNT, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có đơn vị thành viên của Tập đoàn đứng chân, đã giúp Tập đoàn hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2021, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể NLĐ cùng với những giải pháp ứng phó linh hoạt, đồng bộ, Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp bước truyền thống vẻ vang 92 năm của ngành cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2021), các tổ chức Đảng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đảng viên và NLĐ trong Tập đoàn cùng chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,  thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Tập đoàn đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát, công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội; xây dựng mối quan hệ gắn bó trong lãnh đạo với HĐQT, Ban TGĐ Tập đoàn và các đoàn thể chính trị – xã hội. Đồng thời, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Tập đoàn với cấp ủy địa phương và cấp ủy các đơn vị thành viên đã đạt được kết quả cao.

Phát huy truyền thống, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm và Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021 – 2030. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến khó lường và những tác động tiêu cực của đại dịch, thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Tập đoàn… Trong bối cảnh khó khăn chung, cả hệ thống chính trị từ Công ty mẹ – Tập đoàn đến các đơn vị thành viên luôn nỗ lực với tinh thần cao nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành để duy trì sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập cho NLĐ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đảng bộ Tập đoàn thực hiện tốt vai trò của tổ chức, triển khai toàn diện các mặt trong công tác xây dựng Đảng cũng như công tác SXKD.

Năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn tập trung xây dựng và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh. Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát công tác phòng, chống và khống chế dịch, để bảo vệ sức khỏe NLĐ. Thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ và thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để giải quyết các khó khăn vướng mắc, sản xuất đạt kết quả tốt.

“Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Tập đoàn xây dựng và ban hành nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch SXKD từ những ngày đầu năm và quyết tâm lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra”.

Đ/c Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp trong Tập đoàn theo quy định theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và phát huy hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động. Tập trung các nguồn lực và sự ủng hộ của Chính phủ và chính quyền địa phương để chuyển đổi diện tích đất cao su sang phát triển các khu, cụm công nghiệp tại các công ty thành viên trong toàn Tập đoàn.

Nghiên cứu, mở rộng quy mô, tăng cường hiệu quả và hiện đại hóa ngành chế biến gỗ. Tiếp tục tăng cường đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả của các sản phẩm công nghiệp cao su. Phát triển Tập đoàn theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm đối với xã hội và bảo vệ môi trường; tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; xây dựng và nâng cao thương hiệu của Tập đoàn trở thành thương hiệu mạnh có uy tín trong và ngoài nước.

Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và tăng cường tuyển dụng lao động người dân tộc, giúp định hình tập quán sản xuất công nghiệp cho người nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; góp phần trong việc ổn định xã hội, xây dựng nông thôn mới ở các vùng cao su đứng chân và tại nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia.

THIÊN HƯƠNG