Tăng năng suất, hiệu quả và phát triển bền vững

CSVN Xuân – Việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật  (KHKT) vào sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm được VRG chú trọng thực hiện trong những năm qua, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là hoạt động có tính chất quyết định đến sự phát triển bền vững của VRG.
Phó TGĐ VRG Lê Minh Châu (đứng giữa) tìm hiểu mô hình nhân giống cây thảm phủ Mucuna tại vườn cây Công ty CPCS Tây Ninh.
Phó TGĐ VRG Lê Minh Châu (đứng giữa) tìm hiểu mô hình nhân giống cây thảm phủ Mucuna tại vườn cây Công ty CPCS Tây Ninh.
Nhiều tiến bộ áp dụng vào sản xuất

Theo Phó TGĐ VRG Lê Minh Châu, một trong những thành tựu quan trọng trong công tác nông nghiệp của VRG thời gian qua, là việc tiếp tục có những mô hình vườn cây tốt, có biện pháp kỹ thuật hiệu quả được đúc kết nhân rộng. Các mô hình vườn cây như KTCB rút ngắn bằng thâm canh tổng hợp; vườn khai thác năng suất cao, bền vững bằng thực hiện kết hợp giữa quản lý và kỹ thuật để khai thác tối đa tiềm năng, hay biện pháp kỹ thuật về giống, bảo vệ thực vật, chế độ cạo…

Trong đó, công tác giống đạt được những kết quả ấn tượng. Bên cạnh cây giống truyền thống, các đơn vị đã sản xuất được cây giống hiện đại, mang hiệu quả thiết thực. Để phục vụ tái canh trồng mới, Viện Nghiên cứu Cao su VN (RRIV) đã nghiên cứu và triển khai sản xuất thành công bầu cây giống cao su hiện đại.

“So với các vật liệu trồng truyền thống, bầu cây giống cao su hiện đại có chất lượng tốt vượt trội, rút ngắn thời gian sản xuất cây giống có tầng lá chỉ còn 10 – 12 tháng và thân thiện môi trường. Bên cạnh bộ rễ và tầng lá chất lượng cao, trọng lượng nhẹ của cây giống cao su hiện đại là điểm hấp dẫn, có ý nghĩa trong việc giảm chi phí vận chuyển, rải bầu và trồng ngoài lô, đặc biệt đối với các vùng đất có địa hình đồi dốc. Trồng cây giống cao su hiện đại cho tỷ lệ cây sống cao, giúp định hình vườn cây ngay trong năm trồng”, đại diện lãnh đạo Bộ môn giống RRIV cho biết.

Các đại biểu xem cải tiến dao cạo mới tại Hội thảo đầu bờ cạo tận thu tại Công ty CPCS Tây Ninh
Các đại biểu xem cải tiến dao cạo mới tại Hội thảo đầu bờ cạo tận thu tại Công ty CPCS Tây Ninh

Bón phân theo chuẩn đoán dinh dưỡng là phương pháp bón phân tiến bộ nhất đối với cây cao su cũng đã được VRG áp dụng. Theo tiến sĩ Tống Viết Thịnh – Bộ môn Nông hóa Thổ nhưỡng – RRIV, khi áp dụng bón phân theo phương pháp này cho phép trong điều kiện giá mủ thấp hoặc chi phí phân bón cao, có thể bón tiết kiệm phân nhưng vẫn duy trì sinh trưởng, sản lượng mủ. Trong điều kiện giá mủ cao, có khả năng gia tăng sinh trưởng, năng suất mủ một cách hiệu quả bằng cách tăng đầu tư phân bón; hoặc trong cường độ cạo cao, bệnh tật, biến đổi bất lợi thời tiết, liều bón bảo hiểm sẽ duy trì năng lực sản xuất bền vững của vườn cây.

Bên cạnh công tác giống, bón phân, những tiến bộ KHKT cũng được áp dụng trong công tác bảo vệ thực vật (như máy phun thuốc cao áp); vườn cây năng suất cao 3 tấn/ha; trồng kết hợp thảm phủ Mucuna Bracteata và Kudzu; vườn cây khai thác cạo nhịp độ thấp D4… được áp dụng và mang lại nhiều hiệu quả.

 Hiệu quả từ các hội nghị chuyên đề

2014 là năm thứ 5 liên tiếp, VRG tổ chức Hội nghị công tác nông nghiệp. Với chủ đề “Tập trung cải tiến năng suất, chất lượng – hiệu quả trong nông nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững”. Hội nghị lần V (tại Đồng Phú), đã đánh giá lại việc thực hiện kết luận 4 kỳ hội nghị trước. Đồng thời, cập nhật và chia sẻ các tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, xác lập các định hướng lâu dài hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Theo Phó TGĐ VRG Lê Minh Châu, cải tiến công tác quản lý kỹ thuật nông nghiệp luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Việc triển khai những kết luận các lần hội nghị vào sản xuất đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác kỹ thuật và quản lý chất lượng vườn cây của Tập đoàn trong thời gian qua.

Còn TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận, cho rằng qua những lần tổ chức hội nghị giao ban nông nghiệp, đã có sự thay đổi rất lớn trong chủ trương, nhận thức và hành động tại mỗi đơn vị.

Ngoài việc tổ chức hội nghị giao ban công tác nông nghiệp định kỳ, năm qua, Ban Quản lý Kỹ thuật VRG đã phối hợp với RRIV tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo đầu bờ, những buổi tập huấn chuyên đề cả trong và ngoài nước, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác nông nghiệp Tập đoàn.

Bài, ảnh: Bình Nguyên