Sáng kiến lấy mủ sớm, tạo tính chủ động trong công việc

CSVN – Từ thực tế lao động tại đơn vị, anh Nguyễn Văn Dương – GĐ NT Ou Tuek Thla, Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampong Thom đã có sáng kiến “Trang bị cây cạo mở dặm tháng 9 từ đầu vụ tạo tính chủ động trong công việc, lấy được mủ sớm”.

Công nhân NT Ou Tuek Thla trang bị cây cạo mở dặm

Sáng kiến giúp tiết kiệm được thời gian trang bị vật tư của công nhân, vừa thuận lợi cho công tác quản lý điều hành ở cấp đội và nông trường.

Với đặc thù tính kỷ luật lao động chưa cao, dẫn tới ý thức thực hiện công việc hàng ngày của CNLĐ đôi lúc chưa theo kịp tiến độ do công ty, nông trường đề ra. Điều đó làm ảnh hưởng đến công tác điều hành sản xuất chung.

Trong quá trình điều hành phải tính toán làm sao để hạn chế được nhược điểm đó, năm 2018 anh Dương đã có sáng kiến “Trang bị cây cạo mở dặm tháng 9 từ đầu vụ tạo tính chủ động trong công việc, lấy được mủ sớm”.

Chia sẻ về sáng kiến, anh Dương cho biết: Năm 2016, Cao su Bà Rịa Kampong Thom tiến hành mở cạo 379 ha; năm 2017 là 2533,2 ha. Công ty có chủ trương là đo vanh cây những cây đạt 50cm trở lên thì đánh số thứ tự tịnh tiến trên cây đó, sau đó cộng lại rồi tiến hành ghép phần cây, làm như vậy thì cây mở dặm tháng 9 mới tiến hành đo vanh, rồi tổng hợp thêm một lần nữa.

Sau đó tiến hành thiết kế, trang bị… rất mất thời gian mà công nhân không thực hiện đồng bộ, có những công nhân sau khi triển khai kế hoạch nhưng không thực hiện, đội, nông trường nhắc nhở, thậm chí lập biên bản xử lý thì mới chịu làm, nhưng cũng phải qua tháng 11 mới thiết kế, trang bị xong cho cây mở dặm. Như vậy tiến độ lấy mủ cây mở dặm chậm đi 2 tháng so với kế hoạch đề ra.

Cuối năm 2017 đầu năm 2018, công ty có sự thay đổi trong kiểm kê là cho đo vanh toàn bộ vườn cây và đánh dấu bằng sơn lên trên thân cây, làm như vậy thì các năm sau không cần phải đo vanh nữa.

Năm 2018, công ty đưa vào khai thác 4873,8 ha (đưa hết diện tích vườn cây 2009, 2010, 2011 vào khai thác), vì thế số cây cạo mở dặm tháng 9 với tổng số cây 77.918 quy ra mật độ cây cạo trên 160 ha. Nếu làm như năm 2016, 2017 thì bị động.

Sau nhiều ngày trăn trở suy nghĩ để tìm ra giải pháp khắc phục những hạn chế của các năm trước, anh Dương báo cáo với công ty xin được cấp phát vật tư để cho công nhân trang bị cho cây cạo mở dặm ngay từ đầu mùa vụ. Trang bị sẵn sàng rồi cạo xả 3 nhát, bôi thuốc loét sọc miệng cạo rồi để đó vào tháng 9 chỉ cần phát lệnh cạo cây mở dặm là có thể lấy mủ.

“Lúc đầu công ty không đồng ý vì vật tư cây mở dặm nhập chưa đủ, qua tháng 6 mới nhập vật tư cây mở dặm. Do vậy nếu lấy vật tư của cây cạo cũ mà gắn cho cây mở dặm thì thiếu vật tư. Nhưng sau khi nghe anh Dương phân tích, lãnh đạo công ty đã mua bổ sung để nông trường cấp phát cho công nhân kịp trang bị.

Vì vậy qua tháng 9 nông trường mở cạo  cây dặm không bị động như các năm 2016, 2017. Góp phần tăng năng suất, tăng sản lượng” – ông Lê Văn Hùng, Trưởng Phòng Kỹ thuật Cao su Bà Rịa Kampong Thom, cho biết.

“Sáng kiến của anh Dương về trang bị cây cạo mở dặm từ đầu vụ, công ty đánh giá cao tính hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn, với đặc thù lao động còn biến động. Năm 2018, chỉ có NT Ou Tuek Thla thực hiện, năm 2019 – 2020, công ty nhân rộng ra cả hai nông trường. Các công ty khác cũng tham quan, học hỏi và áp dụng”, ông Hoàng Hữu Tuấn – Phó TGĐ Cao su Bà Rịa Kampong Thom nhận xét.

BẢO NAM