thi đua

Thi đua vượt kế hoạch chào mừng 85 năm

CSVN – Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm là việc làm thiết thực nhất mà CBCNV-LĐ thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 85