gương điển hình

Vườn hoa thi đua khoe sắc

CSVN – Trong phong trào thi đua yêu nước của ngành cao su, những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc là nhân tố quan trọng, có tác dụng nhân điển hình tiên tiến toàn ngành.

Gặp gỡ các gương điển hình đầu năm

CSVN – Trách nhiệm với công việc, nỗ lực của bản thân, sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị. Những yếu tố đó đã thôi thúc người lao động hăng say làm việc, ra sức thi

Sáng kiến giá trị của một thợ giỏi

CSVN – Liên tục nghiên cứu, thử tới thử lui, cuối cùng cô công nhân Nguyễn Thị Mỹ Dung đã tìm ra một cách làm mới về vệ sinh chén hứng mủ đầy thuyết phục Làm

Thanh niên tiên tiến ở Cao su Kon Tum

CSVN – Anh là một người rất ít nói, anh chỉ thường nói về công việc của mình đang làm, mỗi khi anh em tếu táo những chuyện bên lề thì anh chỉ biết đỏ mặt và

Vườn hoa thi đua khoe sắc

CSVN – Trong phong trào thi đua yêu nước của ngành cao su, những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc là nhân tố quan trọng,