Cao su Campuchia

Campuchia chú trọng giống và thị trường cao su

CSVN – Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia vừa làm việc với Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Campuchia (CARDI), Viện Nghiên cứu Cao su Campuchia (CRRI) để yêu cầu

Chuyến công tác đong đầy cảm xúc

CSVN – Từ ngày 2 – 4/8, đoàn công tác của VRG do ông Trần Ngọc Thuận – TV HĐQT, Chủ tịch Hiệp hội CSVN dẫn đầu sang công tác tại Campuchia làm việc với