biển đảo

Biển đảo và Di sản Việt trên Lịch 2015

Bỏ đi những thiết kế và nội dung của lịch truyền thống, bỏ phần chữ Hán, 35 bộ lịch thuần Việt độc đáo xuất hiện tại triển lãm Tuần lễ Sách – Lịch Việt từ

Giữ biển đảo như giữ làng

 Hạ thủy những giấc mơ là tập trường ca của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, do NXB Lao Động ấn hành năm 2013, được viết theo thể tự do, dễ đọc, dễ cảm nhận, gần

Biển đảo Việt Nam

Biển đảo ngàn đời thấm máu xương Việt Nam dân tộc trải can trường Ông cha thuở trước ghi biên ải Con cháu hôm nay quyết: Nghịch phường Cờ đỏ sao vàng ngời ý chí

Giữ biển đảo như giữ làng

 Hạ thủy những giấc mơ là tập trường ca của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, do NXB Lao Động ấn hành năm 2013, được viết

Biển đảo Việt Nam

Biển đảo ngàn đời thấm máu xương Việt Nam dân tộc trải can trường Ông cha thuở trước ghi biên ải Con cháu hôm nay

Biển đảo Việt Nam

Biển đảo ngàn đời thấm máu xương Việt Nam dân tộc trải can trường Ông cha thuở trước ghi biên