Sáng kiến mới – Mô hình hay

Xử lý bệnh thối cổ rễ

Vừa qua một số công ty khu vực miền núi phía Bắc (Điện Biên, Sơn La), xuất hiện bệnh hại trên vườn cây KTCB với các biểu hiện bệnh trên tán lá khô héo từng

Ngưng đào hố đa năng trên vườn cây KTCB

VRG vừa yêu cầu các công ty cao su thành viên thực hiện một số chủ trương về việc ngừng đào hố đa năng trên vườn cây KTCB, triển khai trồng mật độ 8mx2,3m trên

Xử lý bệnh thối cổ rễ

Vừa qua một số công ty khu vực miền núi phía Bắc (Điện Biên, Sơn La), xuất hiện bệnh hại trên vườn cây KTCB với