Sáng kiến mới – Mô hình hay

Đóng bè vượt sông vận chuyển mủ

CSVN – Đó là sáng kiến của vợ chồng công nhân tiêu biểu Nguyễn Văn Cương và Phạm Thị Phương ở Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam. Vào mùa mưa, nước sông dâng

Thu mủ bằng ống và bao PE

CSVN – Sáng kiến “Thu mủ bằng ống và bao PE” của anh Trương Văn Mẫn – Trợ lý TGĐ TCT Cao su Đồng Nai trên vườn cây miệng cạo cao đã hạn chế tối

Thu mủ bằng ống và bao PE

CSVN – Sáng kiến “Thu mủ bằng ống và bao PE” của anh Trương Văn Mẫn – Trợ lý TGĐ TCT Cao su Đồng Nai