Tập huấn đầu bờ về bệnh Botryodiplodia

 Trong 2 ngày 9 và 10/9, tại Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê-Hà Tĩnh, VRG tổ chức Hội nghị đầu bờ tập huấn công tác bảo vệ thực vật đối với bệnh nứt vỏ và thân cây cao su do nấm Botryodiplodia theobromae gây ra.

Tham gia tập huấn có trưởng – phó phòng kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác bảo vệ thực vật của 8 CTCS: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hương Khê-Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Nam Giang – Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Tại Hội nghị, cán bộ Viện nghiên cứu Cao su VN đã thuyết trình, hướng dẫn trên tài liệu, minh họa hình ảnh và đến hiện trường thực tế trên một số vườn câ yKTCB củ aCô ng ty TNHH MTV Cao su Hương Khê-Hà Tĩnh và vườn cây kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cao su Ha Tĩnh. Qua buổ itậ phuấ n, cá ccá nbo ky thuậ thiể uro hơn ve nguyê nnhâ n, triệ uchứ ng, tá chạ iva cá ch phò ng trị bệ nh Botryodiplodia trên vườn cây cao su.

Đinh Thị Như Hoài

(VP Công ty TNHH MTV

Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh)