Sáng kiến mới – Mô hình hay

Mô hình hay trong phòng, chống dịch Covid – 19

CSVN – Mô hình “Công tác phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn mới và kịch bản khi có trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 tại đơn vị” của Công ty TNHH PTCS Phước Hòa Kampong

A lô, tổ vá xe lưu động đây!

CSVN – Dù đêm hay ngày, mỗi khi công nhân (CN) bị thủng lốp xe, chỉ cần alô cho tổ vá xe lưu động thì vài phút sau sẽ có 2 anh bảo vệ xuất

Buồng khử khuẩn toàn thân tự động

CSVNO – Nhằm hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ lây lan qua tiếp xúc trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cao su Phước Hòa đã trang bị, lắp đặt các Buồng