Cao su Bình Long: 2 Đảng bộ trực thuộc tổ chức Đại hội Đảng trực tuyến

CSVN – Để đảm bảo thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long lần thứ XIV, Đảng ủy công ty đã chỉ đạo các Đảng bộ Khối cơ quan công ty, Xí nghiệp CKCB Quản Lợi tổ chức đại hội bằng hình thức trực tuyến vào các ngày 22 và 24/4.
Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội
Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội
Đảng bộ Khối cơ quan tổ chức Đại hội trực tuyến
Đảng bộ Khối cơ quan tổ chức Đại hội trực tuyến
Đại biểu và đảng viên Xí nghiệp Quản Lợi dự đại hội
Đại biểu và đảng viên Xí nghiệp Quản Lợi dự đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/ TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 200 – KH/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong tháng 3/2020, Đảng ủy Cao su Bình Long đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công ty chọn Đảng bộ Nông trường Xa Cam tổ chức đại hội điểm, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện nghị quyết, trên cơ  sở  đó đã xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, toàn bộ 13 chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đảm bảo thời gian tổ chức đại hội Đảng ủy Cao su Bình Long lần thứ XIV, Đảng ủy công ty đã chỉ đạo các Đảng bộ Khối cơ quan công ty, Xí nghiệp CKCB Quản Lợi tổ chức đại hội bằng hình thức trực tuyến vào các ngày 22 và 24/4. Mặc dù tổ chức bằng hình thức trực tuyến nhưng chương trình và nội dung được thực hiện đảm bảo và đầy đủ.

Đồng thời đại hội cũng nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 như: Đại hội được thực hiện theo hình thức trực tuyến với 2 điểm cầu và bố trí chỗ ngồi đại biểu tham dự đảm bảo giãn cách phù hợp theo tinh thần các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; các đại biểu tham dự đại hội phải đeo khẩu trang, khai báo y tế, khử trùng và đo thân nhiệt.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ đề ra đều đạt và vượt. Tổng doanh thu là 5.056 tỷ đồng, đạt 114%, tỷ suất lợi nhuận/vốn sở hữu đạt 33%, nộp ngân sách 463,3 tỷ đồng, đạt 113%. Trong dự thảo nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, công ty đề ra chỉ tiêu tổng doanh thu 4.500 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu đạt gần 20%, nộp ngân sách 365 tỷ đồng, phấn đấu thu nhập bình quân cho người lao động 8,5 triệu đồng/người/tháng.

PHAN THÀNH