Đại hội Đảng cấp cơ sở hoàn thành đúng tiến độ

CSVNO – Đó là kết luận của đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 20, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, được Đảng bộ VRG đã tổ chức ngày 9/7.

Chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG báo cáo Đánh giá công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy VRG báo cáo tại hội nghị

Theo đó, quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở diễn ra trong bối cảnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp và lan rộng khắp toàn thế giới, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn thì hầu hết các đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đều hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Được sự hướng dẫn, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy Khối DNTW, BTV Đảng ủy Tập đoàn từ công tác chuẩn bị đại hội. Qua đó hầu hết các đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều đã hoàn thành theo đúng yêu cầu về chất lượng, quy trình và nội dung đại hội.

Quang cảnh hội nghị

Các văn kiện đại hội cơ bản được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, được thảo luận kỹ nhiều lần trong cấp ủy. Các đại biểu chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đại hội; việc bầu cử cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt và đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc.

Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu trong cấp ủy khóa mới. Quá trình bầu bí thư cấp ủy tại các đại hội đều được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Công tác bầu cử đại biểu dự đại hội cấp trên hầu hết chỉ bầu 01 lần đủ số lượng (cả đại biểu chính thức và dự khuyết), đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó TGĐ VRG đã báo cáo Tổng kết 10 năm xây dựng và thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Đồng chí Trương Thị Huế Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam báo cáo tham luận tại hội nghị

Thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Đảng uỷ Tập đoàn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức quán triệt các quy chế công tác dân vận đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động; đồng thời, chỉ đạo cấp uỷ cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện.

Trong những năm qua, công tác dân vận đã được Đảng bộ VRG thực hiện nghiêm túc, gắn với các nội dung cụ thể của các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Để cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận.

Qua việc quán triệt, triển khai thực hiện quy chế dân vận đã làm chuyển biến tích cực nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tập đoàn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đơn vị, các đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận.

Công tác dân vận luôn là vấn đề chiến lược trong mọi thời kỳ. Với những nỗ lực của các Đảng bộ VRG, công tác dân vận thực sự đi vào hiệu quả, tạo sự đồng lòng chung sức của nhân dân cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chung tay xây dựng Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững.


Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt những nội dung của công tác dân vận. Đổi mới trong công tác dân vận, thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ cơ sở. Tập trung chuẩn bị chu đáo Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

TRẦN HUỲNHẢNH: VŨ PHONG