Cao su Lai Châu 2

Cao su Lai Châu II chú trọng chăm lo cho NLĐ

CSVN – Cùng với việc chăm sóc, khai thác mủ cao su, Công ty CPCS Lai Châu II luôn quan tâm, chú trọng đến các chế độ chính sách đối với NLĐ thực hiện đúng