Cao su Mang Yang tổ chức tham vấn cộng đồng về quản lý rừng bền vững

CSVN – Ngày 18/11, tại Nông trường cao su Đoàn Kết và K’Dang, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã tổ chức Hội nghị tham vấn cộng đồng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/FM năm 2021. 

Chuyên viên tư vấn Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giải đáp ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị được công ty tổ chức nhằm đánh giá tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh cao su tới môi trường và xã hội, nhất là các tác động tới NLĐ và cộng đồng địa phương. Đồng thời, tiếp thu và ghi nhận toàn bộ ý kiến đóng góp để tổng hợp xây dựng, hoàn thiện nhằm tiếp tục triển khai thực hiện phương án trong những giai đoạn tiếp theo.

Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo phòng ban chuyên môn công ty, lãnh đạo nông trường, đại diện công nhân, các già làng thôn trưởng của các xã, thị trấn có diện tích cây cao su của nông trường và chuyên gia tư vấn Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đại diện nông trường trình bày tóm tắt nội dung phương án tham vấn quản lý rừng bền vững của đơn vị, qua đó góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho NLĐ và người dân địa phương, nâng cao trách nhiệm xã hội và môi trường. 

Các đại biểu tham dự đã đưa ra các ý kiến đóng góp đối với phương án quản lý rừng bền vững xung quanh những vấn đề như: Các tác động tích cực, tiêu cực đến môi trường của chương trình; Đề nghị nông trường, công ty đưa ra những giải pháp phối kết hợp với cộng đồng địa phương và nhân dân trong chương trình quản lý rừng bền vững; Quan tâm thực hiện tốt những chính sách an sinh, xã hội liên quan đến cộng đồng tại khu vực có cây cao su của đơn vị…

HÀ ĐỨC THÀNH