Hưu trí Cao su Chư Păh: Tỷ lệ hộ giàu chiếm 20%

CSVNO – Hiện nay, 100% cán bộ hưu trí của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã xây dựng được nhà cấp 4, mua sắm được các phương tiện sinh hoạt trong gia đình. Tỷ lệ hộ giàu chiếm 20%, hộ có kinh tế khá đạt 50%, hộ trung bình là 30% và không còn hộ nghèo…
Khen thưởng cho các cá nhân
Khen thưởng cho các cá nhân

Sáng 28/4, hội hưu trí Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh tổ chức đại hội Đại biểu khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến nay, hội cán bộ hưu trí của công ty có  602 hội viên. Trong đó, hội viên nghỉ mất sức là 115 người, hội viên nam 215 người, hội viên nữ 387 người. Sau khi nghỉ hưu, về sinh hoạt với địa phương, các hội viên đã nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng ở nơi cư trú, thực hiện tốt các quy định của địa phương, tích cực xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa…

Ban liên lạc mới ra mắt
Ban liên lạc mới ra mắt

Trong nhiệm kỳ qua, công việc thăm hỏi các hội viên đau ốm đã được ban liên lạc hưu trí công ty thường xuyên quan tâm, chú trọng. Ngoài ra, ban liên lạc hội còn tổ chức xây dựng quỹ giúp nhau trong hoạn nạn, vượt qua khó khăn với tổng số tiền trên 90 triệu đồng.

Biểu quyết thông qua nhân sự
Biểu quyết thông qua nhân sự

Tại đại hội, các hội viên đã bầu ra ban liên lạc mới với 10 hội viên, do chị Phạm Thị Thái – nguyên Phó chủ tịch công đoàn công ty làm trưởng ban. Dịp này, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh cũng đã khen thưởng cho 8 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và liên lạc hưu trí.

Gia Linh