Cạo mủ

Ảnh: Dzũng Nguyễn
Ảnh: Dzũng Nguyễn

Cạo mủ lúc này lương chẳng cao
Nhưng mà kế hoạch đã được giao
Suốt đời gắn bó cùng doanh nghiệp
Đổi mới đi lên đáng tự hào.
Nguyễn Văn Nhận

Nắng lên

Anh ơi trời nắng lên rồi
Không mưa với gió và…thôi giận hờn
Thêm yêu với cuộc tình hơn
Vàng ươm sắc nắng bướm vờn bên hoa
Hai đầu nhớ lắm người xa
Thong dong nhẹ bước chiều tà không mây
Bây giờ muối mặn gừng cay
Xa rời trống vắng hao gầy dáng xưa
Nắng lên hết gió thôi mưa
Ta yêu như thể là chưa bao giờ…
Người đi ai đợi ai chờ
Ai mang sắc nắng đắp bờ yêu thương.
Mặc Sinh