Hoàn thiện quy định tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ở nước ngoài

CSVN – Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ doanh nghiệp (DN) đang hoạt động ở nước ngoài. Đây cũng là vấn đề liên quan đến các DN ngành cao su đang hoạt động tại Lào và Campuchia.
Ra mắt BCH Đảng bộ Công ty CPCS Việt-Lào  nhiệm kỳ 2015-2020
Ra mắt BCH Đảng bộ Công ty CPCS Việt-Lào nhiệm kỳ 2015-2020

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối về thực trạng tổ chức Đảng trong các DN hoạt động ở nước ngoài, hiện nay, 7 TĐ, TCT, ngân hàng thuộc Khối DNTW có 44 DN, chi nhánh, văn phòng đại diện có tổ chức Đảng hoạt động ở nước ngoài. Nhìn chung, lãnh đạo DN đồng thời là Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, thuận lợi cho hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, thể hiện được vai trò lãnh đạo toàn diện trong DN.

Tại buổi làm việc, các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: Sự cần thiết khách quan, tất yếu phải ban hành quy định trong bối cảnh ngày càng nhiều DN VN đầu tư, phát triển ở nước ngoài; Chức năng, bố cục, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, tên gọi… để phù hợp với hầu hết các loại hình Đảng bộ, Chi bộ trong DN; Mối quan hệ công tác giữa DN, Đảng bộ, Chi bộ trong DN với cấp ủy cấp trên trực tiếp, với Đảng ủy ngoài nước và các trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài, cấp ủy nước sở tại.

Một số ý kiến cho rằng, việc lập tổ chức Đảng ngoài nước trực thuộc Đảng ủy DN Nhà nước ở trong nước là chủ trương đúng, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với các đơn vị, DN trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng sâu sát hơn, đồng bộ với mô hình quản lý của DN. Đồng thời đề nghị Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong DN ở nước ngoài.

Kết luận buổi làm việc, đ/c Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho rằng việc ban hành Quy định như trên có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong các DN đang hoạt động ở nước ngoài; tạo cơ sở cho các tổ chức Đảng xác lập mối quan hệ giữa cấp ủy cấp trên ở trong nước với Đảng ủy ngoài nước.

Đặc biệt là duy trì thường xuyên, chặt chẽ mối quan hệ giữa trưởng cơ quan đại diện VN, cấp ủy nước sở tại với DN, cấp ủy DN đang hoạt động ở nước sở tại. Các ý kiến sẽ được tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo Quy định và lấy ý kiến trước khi trình Ban Bí thư.

P.N