“Viện Nghiên cứu Cao su tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật gắn với hiệu quả kinh tế”

CSVNO – Đó là chỉ đạo của Phó TGĐ VRG Lê Thanh Tú tại Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023 và tổng kết hoạt động năm 2022 Viện nghiên cứu Cao su VN (RRIV) tổ chức ngày 15/2.

Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG trao bằng khen Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Văn Dược – Phó Viện trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Theo đó, năm 2022, RRIV đã hoàn thành và nghiệm thu tổng kết 1 đề tài “Nghiên cứu tạo tuyển giống cao su năng suất mủ – gỗ cao thích hợp cho các vùng chính tại Việt nam” cấp Tập đoàn giai đoạn 2017 – 2021; hoàn chỉnh thuyết minh và đăng ký mới 4 đề tài cấp Tập đoàn; thực hiện 9 đề tài hợp tác với các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn như: Cao su Đồng Phú, Lộc Ninh, Dầu Tiếng, Phú Riềng. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, trong năm 2022 RRIV tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức IRRDB, ANRPC về công tác phòng chống bệnh hại trên vườn cây cao su…  

Toàn cảnh Hội nghị

Đối với công tác chuyển giao kỹ thuật, năm 2022 RRIV vẫn giữ vững nhịp độ phát triển các hoạt động tư vấn phục vụ sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ. Thông qua đó đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu của Viện và gắn kết với các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Từ hoạt động chuyển giao kỹ thuật, doanh thu năm 2022 đạt trên 52,78 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch.

Tính chung hoạt động SXKD, năm 2022 tổng doanh thu của RRIV gần 87,2 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 4,42 tỷ đồng; thu nhập bình quân 10,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 16% so với kế hoạch.

Ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT VRG trao bằng khen Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước cho 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Về kế hoạch năm 2023, ông Phạm Hải Dương – Viện trưởng RRIV nhấn mạnh, ngoài công tác nghiên cứu, Viện tiếp tục đẩy mạnh công tác thương mại chuyển giao kỹ thuật. Từng bước tiếp cận thị trường KHCN, tạo nền tảng cho dài hạn. phấn đấu doanh thu từ lĩnh vực này là 59 tỷ đồng.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su VN trao Bằng khen Tập đoàn cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đối với lĩnh vực SXKD cao su, từng bước cấu trúc và nâng cao năng suất chất lượng vườn cây kinh doanh theo hướng mô hình tích hợp các kỹ thuật hướng tới năng suất cao; phấn đấu tiền lương bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng.

Ông Phạm Hải Dương – Viện trưởng RRIV trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày 4 tham luận gồm: tính cấp thiết của việc chuyển đổi mô hình hoạt động RRIV trong giai đoạn hiện nay; phát huy nguồn nhân lực sẵn có của Viện nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình hoạt động thành công; một số định hướng nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cao su giai đoạn 2023 – 2030; một số đề xuất liên quan đến cơ chế hỗ trợ cho RRIV hoạt động sau khi chuyển đổi mô hình.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su VN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su VN khẳng định, 4 tham luận đều đề cập đến các giải pháp về công tác tổ chức, việc làm cũng như đời sống của người lao động, các nhà khoa học trong giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động.

Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG phát biểu tại Hội nghị

Đồng quan điểm với ông Phan Mạnh Hùng, ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG đánh giá cao những thành quả đã đạt được của RRIV trong năm 2022 cũng như nội dung của các tham luận.

Bên cạnh đó, ông Lê Thanh Tú đề nghị lãnh đạo Viện tiếp tục thực hiện các đề tài khoa học nhằm đảm bảo tính liên tục trong việc nâng cao chất lượng vườn cây cho ngành cao su; đẩy mạnh việc tạo ra các sản phẩm KHCN để chuyển giao vào hoạt động sản xuất cho các đơn vị thành viên Tập đoàn nói riêng cũng như xã hội nói chung; không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động.

NG. CƯỜNG – MINH TÂN