Thưởng 20 triệu đồng cho ban thu mua mủ và 2 nông trường

CSVN – Sáng ngày 4/4, tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 3/2019, TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã khen thưởng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền 10 triệu đồng do thực hiện tốt công tác thu mua quý 1/2019 và khen thưởng 10 triệu đồng cho 2 NT Đoàn Văn Tiến và NT Minh Thạnh đã thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ năm 2019, mỗi đơn vị 5 triệu đồng.
Ông Lê Thanh Hưng – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty trao thưởng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền và các nông trường.
Ông Lê Thanh Hưng – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty trao thưởng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền và các nông trường.

Đến hết tháng 3/2019, công ty đã khai thác được 4.539 tấn/26.600 tấn, đạt tỷ lệ 17,07%; thu mua mủ cao su tiểu điền 3.791 tấn/13.000 tấn, đạt tỷ lệ 29,16%; chế biến được 9.361 tấn/39.600 tấn, đạt tỷ lệ 23,64%; tiêu thụ 8.905 tấn/39.600 tấn, đạt tỷ lệ 22,49%.

Công ty đạt tổng doanh thu 380 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 288 tỷ đồng, đạt 21,03% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 88,5 tỷ đồng, đạt 11,40% kế hoạch; thu nhập bình quân 2 tháng đầu
năm 2019 đạt 8,55 triệu đồng/người/tháng, tăng 20,9% so cùng kỳ năm trước.

VĂN HẢI