TCT Cao su Đồng Nai

Những tấm lòng son sắt với nghề

CSVN – Năm 2019 vừa tròn 90 năm truyền thống Ngành Cao su Việt Nam, lịch sử ngành đã có những trang viết hào hùng về truyền thống công nhân (CN) cao su Việt Nam