Cao su Đồng Nai ký kết quy chế phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

CSVNO – Ngày 26/12, TCT Cao su Đồng Nai đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Nai. Việc ký kết Quy chế phối là hoạt động rất ý nghĩa nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống các tệ nạn trộm cắp, mua bán mủ cao su trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhất là những vùng có vườn cây cao su Nhà nước quản lý.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai và TCT Cao su Đồng Nai ký kết quy chế phối hợp

Trong năm qua, được sự hỗ trợ tích cực của các đội quản lý thị trường số 3,4,5,6 kết hợp với lực lượng công an các địa phương đã tiến hành kiểm tra 49 hộ kinh doanh mủ cao su trên địa bàn, kịp thời cảnh cáo, răn đe các hộ kinh doanh không đủ giấy phép, xóa bỏ được nhiều điểm kinh doanh, mua bán mủ cao su trái phép mà trước đây được coi là điểm đen của địa bàn, từ đó tác động rất lớn đến công tác phòng chống tiêu cực trong toàn TCT, giúp TCT về trước kế hoạch sản lượng 38 ngày.

4 tập thể được TCT Cao su Đồng Nai khen thưởng

Ông Đỗ Minh Tuấn – TGĐ TCT Cao su Đồng Nai khẳng định: “Trong từng nhiệm vụ, Cục QLTT và lực lượng Công an tỉnh, các huyện, thành phố luôn có sự hỗ trợ tích cực, giúp đỡ chí tình đối với TCT, góp phần quan trọng để TCT hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo của các đơn vị, công tác đấu tranh, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản Nhà nước trên từng địa bàn nói chung, công tác tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp của TCT và Cục QLTT tỉnh Đồng Nai nói riêng sẽ đạt kết quả cao hơn, thiết thực hơn trong thời gian tới”.

Ông Đỗ Minh Tuấn – TGĐ TCT Cao su Đồng Nai khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động mua bán, vận chuyển mủ trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Theo biên bản ký kết, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Cục QLTT Đồng Nai và các đơn vị thuộc TCT Cao su Đồng Nai phối hợp trao đổi thông tin, tình hình diễn biến thực tế trên lĩnh vực quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh mủ cao su ở từng địa bàn; hỗ trợ nhau trong công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với các hoạt động mua bán, vận chuyển mủ cao su trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cục QLTT phối hợp cùng TCT tổ chức kiểm tra, xử lý các đối tượng, hộ cao su tiểu điền, tụ điểm kinh doanh mủ cao su lợi dụng được cấp giấy phép kinh doanh mủ cao su để có hành vi vi phạm pháp luật gây ra những tác động lớn đến công tác quản lý, bảo vệ sản xuất đối với doanh nghiệp nhà nước, cũng như ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

MINH NHIÊN