kinh tế gia đình

Công nhân giỏi mê làm kinh tế

CSVN – Điểu Thị Nét, sinh năm 1982, hiện đang là công nhân (CN) đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại Tổ 4 – Đội 1 – Nông trường V – Công ty TNHH

Làm giàu từ kinh tế gia đình

CSVN – Khi giá cao su xuống thấp, việc phát triển kinh tế gia đình đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Để gắn bó lâu dài với cây cao su, đảm bảo

Tất bật mùa nghỉ cạo

CSVN – Vào mùa nghỉ cạo, người công nhân (CN) cao su vẫn không nghỉ ngơi, ngoài việc chăm sóc, chống cháy vườn cây, họ vẫn tất bật, lo toan với cuộc sống, nhất là

Đẩy mạnh tăng gia

CSVNO – Thời buổi khó khăn, doanh nghiệp thì tạo mọi điều kiện tốt nhất để người công nhân trồng xen canh trên vườn cao su, còn NLĐ cũng chủ động tìm kiếm hình thức

Làm giàu từ kinh tế gia đình

CSVN – Khi giá cao su xuống thấp, việc phát triển kinh tế gia đình đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Để

Tất bật mùa nghỉ cạo

CSVN – Vào mùa nghỉ cạo, người công nhân (CN) cao su vẫn không nghỉ ngơi, ngoài việc chăm sóc, chống cháy vườn cây, họ

Đẩy mạnh tăng gia

CSVNO – Thời buổi khó khăn, doanh nghiệp thì tạo mọi điều kiện tốt nhất để người công nhân trồng xen canh trên vườn cao

Tất bật mùa nghỉ cạo

CSVN – Vào mùa nghỉ cạo, người công nhân (CN) cao su vẫn không nghỉ ngơi, ngoài việc chăm sóc,

Đẩy mạnh tăng gia

CSVNO – Thời buổi khó khăn, doanh nghiệp thì tạo mọi điều kiện tốt nhất để người công nhân trồng