kinh tế gia đình

Giảm khó từ kinh tế phụ

CSVN – Trước tình hình giá mủ cao su giảm sâu như hiện nay, việc phát triển kinh tế hộ gia đình trong CNVCLĐ cần thiết hơn bao giờ hết, nhằm đảm bảo đời sống,

Giảm khó từ kinh tế phụ

CSVN – Trước tình hình giá mủ cao su giảm sâu như hiện nay, việc phát triển kinh tế hộ gia đình trong CNVCLĐ cần