Vận động lao động nữ phát triển kinh tế gia đình

CSVN – Đó là một trong những vụ quan trọng trong công tác nữ công 2017 do CĐ Cao su VN phát động.
Ảnh: Võ Quốc Thanh
Ảnh: Võ Quốc Thanh

Theo CĐ Cao su VN, trong tình hình giá mủ cao su vẫn ở mức thấp, CĐ các đơn vị cần tuyên truyền, động viên CBCNVC-LĐ nói chung, nữ CNVC-LĐ nói riêng nỗ lực vượt khó, an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt, Ban Nữ công các đơn vị cần tăng cường vận động nữ CNVC-LĐ tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức như chăn nuôi, trồng trọt…

Tích cực hưởng ứng phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình” như: hỗ trợ cây – con giống, hỗ trợ tiền mặt từ các quỹ “Tiết kiệm xoay vòng”, quỹ “Vì nữ CNVC-LĐ nghèo” để giúp nữ CNVC-LĐ khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

P.V