“Tập trung trên từng đường cạo”

CSVN – Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng là đơn vị đăng cai Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su cấp ngành sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Ngay từ đầu mùa cạo năm 2022, công ty đã phát động công nhân luyện tay nghề tham gia hội thi các cấp. Từ nông trường, công ty, tuyển chọn đội ngũ thợ giỏi cho hội thi cấp ngành với vai trò chủ nhà. Trong ảnh: Các thí sinh tập trung trên từng đường cạo tại hội thi cấp nông trường, công ty.

Tác giả: NGUYỄN DUY LINH