Tâm huyết với ngành

Người tổ trưởng gương mẫu

Muốn phát triển ngành cao su bền vững thì phải có con người tâm huyết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn khi được giao. Một trong những người tâm huyết đó là anh Lê

“Đoàn kết để phát triển bền vững”

Đó là mong mỏi về thế hệ trẻ VRG của ông Trần Bình Luận – Nguyên Giám đốc Quỹ Bảo hiểm Xuất khẩu cao su. Ông Trần Bình Luận gắn bó với ngành cao su

Đức Nghiệp và Nàng Thoon

Tốt nghiệp Trường Cơ điện Quy Nhơn, chỉ vài tháng sau, vào ngày 25/4/2011, anh Nguyễn Đức Nghiệp đã tìm được việc làm tại Nhà máy chế biến mủ cao su tại Công ty CPCS

Vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đến Đội 3, NT Trà Thanh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, tìm đến nhà chị Thị Vui, người dân tộc Sê Tiêng, nhà đóng cửa, hỏi mới biết chị đi cạo. Trong

Phạm Thị Liên – “Con người đẹp nhất”

 Trong Bộ đề thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su có một câu hỏi về người công nhân được Thủ tướng Phạm Văn Đồng khen là “con người đẹp nhất” nhờ có

Người tổ trưởng gương mẫu

Muốn phát triển ngành cao su bền vững thì phải có con người tâm huyết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn khi được giao.

Đức Nghiệp và Nàng Thoon

Tốt nghiệp Trường Cơ điện Quy Nhơn, chỉ vài tháng sau, vào ngày 25/4/2011, anh Nguyễn Đức Nghiệp đã tìm được việc làm tại Nhà

Đức Nghiệp và Nàng Thoon

Tốt nghiệp Trường Cơ điện Quy Nhơn, chỉ vài tháng sau, vào ngày 25/4/2011, anh Nguyễn Đức Nghiệp đã tìm