Tâm huyết với ngành

“Hành trang là ý chí thoát nghèo”

CSVN – Đó là tâm sự của chị Lò Thị Cáng – Công nhân NT 3, Cao su Chư Mom Ray. Xa gia đình, một mình vào vùng biên lập nghiệp đã 10 năm, dù

Tận tâm, góp sức cùng đơn vị phát triển

CSVN – Bắt đầu từ công nhân khai thác mủ tại vườn cây, nhiều người vươn lên trở thành lãnh đạo, quản lý nhờ nỗ lực học hỏi và ý chí không ngại khó. Một

Tự hào truyền thống, vững bước vươn xa

CSVN – Nghề cao su không chỉ là một công việc, mà còn là một niềm đam mê mãnh liệt đối với nhiều công nhân. Với tinh thần yêu ngành, yêu nghề, họ đã gửi