Thành tích mới

Ảnh: Nguyễn Cường
Ảnh: Nguyễn Cường

Thu gom chút mủ đất rơi
Công em góp nhặt cho đời hạt cơm
Cao su tình nghĩa keo sơn
Nên chi mủ đất cũng thơm với người
Mỗi ngày dù chỉ ít thôi
Nhiều ngày gom lại sẽ rồi lớn lao
Vườn cây tán lá vươn cao
Trời xe sợi nắng luồn vào mắt em
Ửng hồng đôi má thêm duyên
Cho anh xao động với niềm yêu thương
Cùng em – tuổi trẻ lên đường
Lập thành tích mới trong vườn cao su.

Nguyễn Thanh Bá