Vần thơ tô điểm cho ngành

tcTạp chí Cao su Việt Nam ơi!
Ba tư năm tuổi vẫn xanh tươi
Đẹp lắm ngành ta tươi thắm lắm
Tương lai rạng rỡ điểm hành trang
Đứng hiên ngang giữa bão táp mưa ngàn
Vẫn sung sức tràn đầy nhựa sống
Các bạn ơi cùng tôi nới rộng
Những vần thơ tô điểm cho ngành
Và hôm nay trên trang báo của mình
Được đông đảo công nhân mến mộ
Ba tư năm qua một thời gian khó
Phóng viên mình vững dạ một niềm tin.

Nguyễn Thị Nhị (Cao su Bình Long)