Sôi nổi phong trào thi đua vượt sản lượng ở TCT Cao su Đồng Nai

CSVN – Ngay từ đầu mùa cạo, TCT đã đẩy mạnh các phong trào thi đua với mục tiêu “Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả”, nhất là phong trào thi đua vượt kế hoạch sản lượng hàng tháng với chế độ khen thưởng rất cao. Các phong trào thi đua tạo động lực, khí thế để người lao động hăng say sản xuất, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của TCT Cao su Đồng Nai.