Đoàn TN Cao su Ea H’leo tặng quà người dân khó khăn