Cao su Mang Yang đảm bảo an toàn lao động

Thời điểm này, Xí nghiệp Chế biến mủ Kdang thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đang tạm ngừng hoạt động để tiến hành đại tu, bảo trì thiết bị máy móc. Đây là một trong những quy trình quan trọng nhằm đảm bảo cho dây chuyền sản xuất được vận hành tốt, giúp nâng cao năng xuất lao động và tránh
những tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.