Hàn Quốc tăng hơn 32% giá trị nhập khẩu cao su Việt Nam

CSVNO – Trong 4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 4 cho Hàn Quốc, đạt 14.370 tấn, trị giá 27,85 triệu USD.

Thị trường cung cấp cao su cho Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm 2021.
(Nguồn: Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc/Bộ Công Thương).

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết 4 tháng đầu năm 2021, Hàn Quốc nhập khẩu 183.360 tấn cao su (mã HS 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 366,98 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 26,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Hàn Quốc đẩy mạnh nhập khẩu cao su từ thị trường Trung Quốc, Mỹ và Cộng hòa Séc, trong khi lượng nhập khẩu từ thị trường Thái Lan giảm. 

Trong 4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 4 cho Hàn Quốc, đạt 14.370 tấn, trị giá 27,85 triệu USD, tăng hơn 8% về lượng và tăng 32,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần cao su của Việt Nam chiếm 7,8% trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc, giảm so với mức 8,3% của 4 tháng đầu năm 2020.

Cũng theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS 4001) của Hàn Quốc đạt 110.430 tấn, trị giá 189,75 triệu USD, tăng 5,5% về lượng và tăng 24% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong 4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 3 cho Hàn Quốc, đạt 14.300 tấn, trị giá 27,64 triệu USD, tăng 10% về lượng và tăng 34,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc chiếm 13%, tăng so với 12,4% của 4 tháng đầu năm ngoái.

Ngoài ra, Hàn Quốc nhập khẩu 64.540 tấn cao su tổng hợp (mã HS 4002), trị giá 157,42 triệu USD, tăng 32,4% về lượng và tăng hơn 29% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Cộng hòa Séc và Singapore là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm 2021. 

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Mỹ, Trung Quốc, Cộng hòa Séc tăng, trong khi thị phần của Nhật Bản, Singapore giảm. Cao su tổng hợp của Việt Nam chỉ chiếm 0,09% trong tổng lượng cao su tổng hợp nhập khẩu của Hàn Quốc.

theo vietnambiz.vn