Cao su Hòa Bình doanh thu 98,5 tỷ đồng năm 2016

CSVNO – Đây là thông tin được công bố tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Cao su Hòa Bình ngày 26/4.
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Theo đó, tuy diễn biến thị trường tiêu thụ cao su có nhiều khó khăn, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, toàn thể CB CNVCLĐ Công ty CP Cao su Hòa Bình đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kết quả SXKD năm 2016, tổng doanh thu gần 98,5 tỷ đồng, đạt hơn 175 %KH (trong đó doanh thu cao su là 82,3 tỷ đồng, đạt hơn 204 %KH).

Năm 2016, tình hình khô hạn kéo dài làm chết nhiều cây cao su, ảnh hưởng đến công tác khai thác mủ và chăm sóc vườn cây KTCB. Các dự án góp vốn đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, vì vậy lợi nhuận đầu tư tài chính dài hạn ngoài doanh nghiệp trong năm 2016 chỉ đạt 200 triệu đồng.

Diện tích cao su khai thác là 771,78 ha. Năng suất khai thác đạt 1,62 tấn/ha. Sản lượng cao su khai thác hơn 1.250 tấn, đạt 119% KH; Sản lượng cao su thu mua 1.538 tấn, đạt 110% KH; Sản lượng cao su tiêu thụ hơn 2.756 tấn, đạt gần 178% KH. Gía thành tiêu thụ bình quân đạt gần 29,3 triệu đồng/tấn.

Về lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11,4 tỷ đồng, đạt hơn 146 % so với KH. Lợi nhuận sau thuế hơn 9,3 tỷ đồng; đạt hơn 152% KH. Nộp ngân sách 5,7 tỷ đồng.  Thu nhập bình quân đạt hơn 4 triệu đồng/người/tháng.

Từ nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ năm 2016, phát hành cổ phiếu thưởng 25%, tương ứng 6.041.256 CP. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 3 tháng tiền lương NLĐ…Ngoài ra, ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo điều hành SXKD linh hoạt, tận thu sản lượng, tiết kiệm chi phí, SXKD hàng năm có lợi nhuận, bảo toàn vốn, chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển công ty và các giải pháp để phát triển bền vững.

Các cổ đông quan tâm đến các chỉ tiêu SXKD của công ty
Các cổ đông quan tâm đến các chỉ tiêu SXKD của công ty

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Công Kha, Phó TGĐ VRG, Chủ tịch HĐQT công ty biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CB CNVCLĐ đơn vị với tinh thần đoàn kết, chia sẻ, chịu thương chịu khó đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, đạt được thành quả đáng mừng, hoạt động SXKD có lãi.

Trong năm 2017, dự báo thị trường còn nhiều diễn biến thất thường, công ty cần tìm kiếm khách hàng ổn định, để đạt giá bán tốt hơn, tiết kiệm giá thành, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống NLĐ được đảm bảo. Chủ trương tiết giảm mọi thứ nhưng không giảm tiền lương NLĐ. Toàn thể CBCNVLĐ công ty tiếp tục phát huy tinh thần tiết kiệm, đồng sức, đồng lòng, chia sẻ, đoàn kết hoàn thành tốt các chỉ tiêu KH SXKD 2017.

Ông Trần Công Kha, Phó TGĐ VRG, Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Ông Trần Công Kha, Phó TGĐ VRG, Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua các chỉ tiêu KH SXKD 2017, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, phấn đấu đạt tổng doanh thu gần 107 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 8,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 7,5 tỷ đồng; nộp ngân sách 5,6 tỷ đồng; giá bán bình quân đạt 36 triệu đồng/tấn…

Các cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu đại hội
Các cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu đại hội

Minh Tâm- Phan Thắng