Năng suất vườn cây Cao su Phú Riềng đạt 2,25 tấn/ha

CSVNO – Thông tin tại Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2018 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ngày 21/12, cho thấy năng suất vườn cây bình quân công ty đạt 2,25 tấn/ha, trong đó có 7/13 nông trường năng suất trên 2,2 tấn/ha.
Ông Nguyễn Tiến Đức - Phó TGĐ VRG
Ông Nguyễn Tiến Đức và ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG trao thưởng cho công ty

Đến ngày 21/12, Cao su Phú Riềng đã khai thác 24.509 tấn mủ (đạt 100% kế hoạch), về trước kế hoạch sản lượng là 10 ngày. Hàm lượng DRC bình quân của công ty đạt trên 33%, mủ nước loại 1 đạt trên 99%. Đây  là năm thứ 12 liên tiếp công ty nằm trong câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Phó TGĐ VRG trao thưởng cho công ty
Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG trao thưởng cho Công đoàn công ty

Dự kiến hết năm 2018, công ty khai thác 25.500 tấn mủ, vượt trên 1.000 tấn  (vượt trên 3,5% so với chỉ tiêu kế hoạch). Tổng sản lượng tiêu thụ cả năm trên 36.000 tấn; giá bán bình quân cả năm dự kiến trên 32,2 triệu đồng/tấn; giá thành 30 triệu đồng/tấn.

Ông Lê Thanh Tú - Phó TGĐ VRG trao bằng khen cho 8 NT
Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG trao bằng khen cho 8 NT xuất sắc hoàn thành sớm kế hoạch

Tổng doanh thu ước đạt trên 1.506 tỷ đồng (vượt 8% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 352 tỷ đồng (vượt 8% kế hoạch), nộp ngân sách trên 112 tỷ đồng (vượt trên 23% kế hoạch). Ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho hơn 6.000 CNVC LĐ, thu nhập bình quân đạt trên 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Thanh Phụng - Chủ tịch HĐTV và ông Lê Tiến Vượng - TGĐ Công ty trao thưởng ban huấn luyện và đội thi đạt giải cao tại Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2018
Ông Trần Thanh Phụng – Chủ tịch HĐTV và ông Lê Tiến Vượng – TGĐ Công ty trao thưởng ban huấn luyện và đội thi đạt giải cao tại Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2018

Nhằm động viên khuyến khích kịp thời các đơn vị trong phong trào thi đua lao động sản xuất, mặc dù giá mủ xuống thấp, TGĐ công ty vẫn quyết định thưởng cho các đơn vị hoàn thành kế hoạch, thưởng cho các đơn vị có năng suất cao, chất lượng tốt, kỹ thuật giỏi, với tổng tiền thưởng cho các danh hiệu tập thể và cá nhân lên đến trên 3 tỷ đồng.

TGĐ công ty cũng thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tỷ đồng; thưởng ABC 1 triệu đồng/hệ số với tổng tiền là 8 tỷ đồng; thưởng 5%/tổng quỹ lương tương đương 25 tỷ đồng. Tổng các khoản tiền thưởng vào dịp cuối năm 2018 trên 60 tỷ đồng, bình quân 10 triệu đồng/người.

Ông Lê Tiến Vượng - TGĐ Cao su Phú Riềng báo cáo kết quả SXDK của đơn vị năm 2018
Ông Lê Tiến Vượng – TGĐ Cao su Phú Riềng báo cáo kết quả SXDK của đơn vị năm 2018

Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG, nhận xét: “Tôi rất vui mừng trước kết quả của Cao su Phú Riềng, nhất là năng suất vườn cây, hoạt động SXKD hiệu quả, lợi nhuận, từ đó thu nhập của NLĐ ổn định. Chặng đường đi tới của Cao su Phú Riềng đang có nhiều thuận lợi và thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó khăn và thách thức. Song với khí thế sôi nổi hôm nay, với khả năng và nội lực của đơn vị, sự đoàn kết của tập thể CB.CNV  LĐ, tôi tin rằng trong năm 2019 và những năm tiếp theo, công ty ngày càng phát triển bền vững, tô thắm thêm truyền thống Phú Riềng Đỏ anh hùng, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo các cấp, bao thế hệ CB.CNV và sự kỳ vọng của thế hệ trẻ trong công ty”.

Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG biểu dương kết quả của công ty năm 2018
Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG biểu dương kết quả của công ty năm 2018

Tại buổi lễ, VRG đã khen thưởng cho công ty 100 triệu đồng và tặng bằng khen cho 8 NT đã đạt thành tích xuất sắc hoàn thành sớm kế hoạch: NT 1, NT 4, NT 6, NT 9, Nghĩa Trung, Minh Hưng, Thọ Sơn, Tuy Đức. Công đoàn CSVN trao thưởng 20 triệu đồng. TGĐ Cao su Phú Riềng đã khen thưởng 187 triệu đồng cho đội thi công ty đã xuất sắc đạt thành tích cao tại Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2018.

Quang cảnh lễ mừng công
Quang cảnh lễ mừng công

TRẦN HUỲNH