Nuôi hy vọng

Ảnh: Bùi Viết Đồng.
Ảnh: Bùi Viết Đồng.

Tôi là người công nhân cạo mủ
Tháng bảy này vừa đủ mười hai năm
Ngày tháng qua vẫn lặng lẽ âm thầm
Nuôi hy vọng nơi vườn cây xanh ngát
Ước mai sau khi da m ồi tóc bạc
Được sống đời an lạc tháng ngày hưu
Dù khó khăn cực khổ biết bao điều
Luôn cố gắng vì mục tiêu phía trước
Nhưng giờ đây đã tan tành mơ ước
Khi bất ngờ Nhà nước sửa luật hưu
Nghề cạo mủ vất vả biết bao nhiêu
Vừa nặng nhọc cộng thêm phần độc hại
Xin các cấp các ngành xem xét lại
Vì cao su độc hại khác các ngành
Để hưu trí luôn luôn được đồng hành
Mọi thế hệ người công nhân cạo mủ.

Hoàng Thị Hiến
(Nông trường Cao su Tân L ập)