Hội nghị công nghiệp sẽ tổ chức vào tháng 7

cbLãnh đạo VRG cho biết, Hội nghị công nghiệp năm 2014 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 7 tới đây. Nội dung hội nghị sẽ tập trung vào những nội dung: Quy hoạch mạng lưới chế biến khu vực Lào, Campuchia, Tây Bắc; Quy hoạch mạng lưới thu mua; Quản lý chất lượng; Quy hoạch cơ cấu sản phẩm 2013 – 2015; Xây dựng hệ thống áp dụng ISO 1406 và tăng cường sản xuất sạch.

Q.M