Chủ động, linh hoạt tiêu thụ sản phẩm

Đến ngày 5/9, toàn VRG đã khai thác được 136.271 tấn mủ, đạt 52,5% kế hoạch (KH) 2014. Tiến độ khai thác toàn VRG bằng 976,5% so với tiến độ cùng kỳ 2013. Sản lượng thu mua là 34.353 tấn, bằng 50,4% KH 2014.

TGĐ chỉ đạo các CTCS khu vực Đông Nam bộ phải hạ giá thành sản phẩm xuống còn khoảng 36 đến 37,5 triệu đồng/tấn. Trong ảnh: Chế biến cao su tại nhà máy Công ty CPCS Hòa Bình

Toàn VRG đã tiêu thụ 167.464 tấn cao su các loại, trong đó XK và UTXK 73.484 tấn, tiêu thụ nội địa 93.982 tấn. Doanh thu kinh doanh cao su lũy kế đến 5/9 đạt 6.972 tỷ đồng, bằng 53% KH 2014. Giá bán bình quân lũy kế đến 5/9 đạt 41,5 triệu đồng/tấn, bằng 76% cùng kỳ năm 2013 là 54,6 triệu đồng/tấn.

Trong công tác SXKD, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận yêu cầu lãnh đạo các công ty cao su có sản lượng khai thác thấp cần tập trung chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hoàn thành vượt KH sản lượng năm 2014. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi sát và có biện pháp phù hợp để giảm thiểu ảnh hưởng của bệnh rụng lá mùa mưa, mất mủ do mưa, nhất là khu vực Tây Nguyên.

Về công tác tiêu thụ sản phẩm, các đơn vị cần hết sức chủ động và linh hoạt chỉ đạo tiêu thụ sản phẩm trong tình hình sản lượng tăng nhanh vào cuối năm và giá bán thấp. Yêu cầu các đơn vị có lượng tồn kho lớn phải chủ động hơn trong công tác xúc tiến thương mại, tiếp thị và bán hàng để giải phóng nhanh lượng hàng tồn kho, tăng tính thanh khoản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

N.K