Cao su Đồng Phú: Về trước kế hoạch sản lượng 51 ngày

CSVN – Với kế hoạch sản lượng khai thác được giao 10.400 tấn, ngày 10/11, Công ty CP Cao su Đồng Phú đã hoàn thành kế hoạch. Dự kiến hết năm 2022, sản lượng khai thác của công ty đạt 12.400 tấn (vượt 20% kế hoạch), 17 năm liên tục (2006 – 2022) nằm trong Câu lạc bộ 2 tấn của VRG. Để có năng suất mủ khai thác cao liên tục và bền vững, công ty đã thực hiện các giải pháp phối hợp xuyên suốt, đồng bộ cho vườn cây khai thác.

Công ty chú trọng rèn tay nghề công nhân khai thác. Ảnh: Vũ Phong
Phối hợp nhiều giải pháp đồng bộ cho vườn cây khai thác

Hiện nay, tổng diện tích Cao su Đồng Phú quản lý trên 8.835 ha. Trong đó, vườn cây khai thác 5.980 ha, sản lượng khai thác bình quân từ năm 2006 – 2022 đạt 12.000 tấn/năm. Năng suất mủ bình quân trên 2,13 tấn/ha/năm. Hàng năm, công ty đều vượt kế hoạch sản lượng VRG giao.

Chia sẻ về giải pháp duy trì vườn cây trên 2 tấn/ ha, ông Huỳnh Trọng Thủy – Phó TGĐ Cao su Đồng Phú, cho biết: “Công ty chú trọng quy hoạch mặt cạo, chia vườn cây, định mức cây cạo hợp lý và điều chỉnh chế độ cạo theo tình hình lao động từng NT. Công ty chủ yếu cạo theo nhịp độ cạo D3, D4; thu tuyển lao động ngoài tỉnh và đồng bào dân tộc vào làm công nhân (CN). Những đơn vị thiếu lao động chuyển qua nhượng quyền khai thác số diện tích chủ yếu là vườn cây tận thu thanh lý. Tổ chức cạo bù những ngày mưa, bão, lễ Tết, nghỉ do dịch bệnh, cạo choàng không để trống vườn cây”.

Đặc biệt, công ty thực hiện nghiêm quy trình khai thác do VRG ban hành, chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ NLĐ có năng lực quản lý và chuyên môn tay nghề, giỏi thực hành, vững lý thuyết. Thường xuyên phát động phong trào “Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi ”, đưa việc xếp loại tay nghề CN khai thác hàng tháng làm cơ sở trả lương khoán sản lượng mủ, xét danh hiệu thi đua hàng năm và tổ chức thi nâng bậc nghề khai thác mủ để NLĐ không ngừng học hỏi rèn luyện nâng cao tay nghề.

“Bên cạnh đó, công ty thực hiện các giải pháp đồng bộ chăm sóc tốt vườn cây khai thác, quản lý cỏ dại, bón phân đầy đủ kịp thời, chủ động phòng trừ bệnh hại để vườn cây xanh tốt; gắn máng che, chắn mưa đầy đủ, làm tốt công tác phòng cháy. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, như: sử dụng thuốc kích thích, bón phân theo chuẩn nghiệm dinh dưỡng, hố đa năng tích mùn; sử dụng phương tiện máy móc cải tiến để nâng cao chất lượng năng suất việc phòng trị bệnh, thổi lá chống cháy… Thanh lý, tái canh theo quy trình và diện tích kém hiệu quả khai thác mỗi năm khoảng 5% tổng diện tích, để đảm bảo cơ cấu vườn cây các loại và nhóm vườn cây khai thác hợp lý. Trước khi thanh lý tổ chức tận thu triệt để thu sản lượng và hết lớp vỏ kinh tế” – Ông Huỳnh Trọng Thủy, cho biết.

Bảo vệ tốt vườn cây chống mất cắp mủ

Công ty đã thành lập Tiểu Ban chỉ huy thống nhất phối hợp giữa địa phương và đơn vị để bảo vệ mủ, tài sản vườn cây từ cấp liên tổ (đội sản xuất) với Ban điều hành thôn – ấp – khu phố, giữa NT với xã – phường – thị trấn, giữa công ty với huyện – thành phố. Thành phần là người đứng đầu địa phương, đơn vị và lực lượng bảo vệ vườn cây. Tiểu Ban có chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể, sơ tổng kết định kỳ, nên đã hạn chế tối đa việc mất cắp mủ, vật tư trang bị cây cạo, cạo trộm…

Hàng năm, công ty đều giao khoán kế hoạch và chi phí khai thác đến các NT. Từ đó, NT khoán năng suất, sản lượng, đơn giá mủ, chăm sóc vườn cây, vật tư, tiền lương… đến liên tổ, tổ và CN khai thác. Với các giải pháp trên, năng suất vườn cây khai thác công ty đạt trên 2 tấn/ha liên tục 17 năm, có 3 NT An Bình, Tân Lập, Tân Lợi 17 năm trên 2 tấn; Thuận Phú 14 năm, Tân Thành 11 năm và Tân Hưng 5 năm.

TRẦN HUỲNH