Khối Campuchia 1 hoàn thành tốt mục tiêu kép

CSVNO – Ngày 24/11, Khối thi đua Campuchia 1 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Các chỉ tiêu ước thực hiện năm 2021 của khối đều vượt kế hoạch (KH), được lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao.

Sản xuất tại Cao su Bà Rịa Kampong Thom

Theo báo cáo của khối, sản lượng ước thực hiện năm 2021 là 73.483 tấn (vượt 10%); năng suất bình quân 1,61 tấn. Giá bán bình quân 36,69 triệu đồng/tấn. Doanh thu 2.622 tỷ đồng (vượt 8,4% KH); lợi nhuận 594 tỷ đồng (vượt 66,76% KH); nộp ngân sách 104 tỷ đồng (vượt 10%KH). Đã có 7 công ty có lợi nhuận.

Các đơn vị trong khối đã ra sức thi đua thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được giao, song song với việc thực hiện các nội dung thi đua của khối, của VRG phát động. Kết quả phong trào thi đua đạt được góp phần vào việc nâng cao chất lượng vườn cây, củng cố công tác chuyên môn nghiệp vụ và kích thích năng suất của người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG biểu dương các đơn vị trong khối đã nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt mục tiêu kép.

“Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, nhưng các đơn vị đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống người lao động. Sản lượng vượt bình quân của khối là 10%, trong đó, Cao su Tân Biên Kampong Thom vượt trên 20%. Năng suất bình quân của các đơn vị trên 1,6 tấn/ha là khá cao, đặc biệt, Cao su Bà Rịa và Tân Biên Kampong Thom trên 2 tấn/ha. Giá bán bình quân của các công ty rất tốt, cao nhất là Chư Sê Kampong Thom 37,7 triệu đồng/tấn. Đầu tháng 12, lãnh đạo Tập đoàn sẽ tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên người lao động tại các công ty khu vực Campuchia” – ông Hưng nhận xét.

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua và đề ra chương trình hoạt động của khối năm 2022. Cao su Bean Heach Kampong Thom làm khối trưởng và Mê Kông Kampong Thom làm khối phó.

Khối thi đua Campuchia 1 gồm 8 công ty: Bà Rịa Kampong Thom, Phước Hòa Kampong Thom, Tân Biên Kampong Thom, Chư Sê Kampong Thom, Bean Heack Kampong Thom, C.R.C.K, Mê Kông Kampong Thom và Tây Ninh Siêm Riệp. Khối quản lý tổng diện tích cao su trên 52.906 ha, trong đó vườn cây KTCB trên 7.244 ha; các công ty đã khai thác với tổng diện tích 45.662 ha.

TRẦN HUỲNH