Khối Duyên hải miền Trung 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ

CSVNO – Ngày 18/2, Khối thi đua Duyên hải miền Trung 2 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021, tại Hội trường Công ty CP Cao su Hòa Bình. Cao su Nam Giang – Quảng Nam được các thành viên trong khối đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Khối Duyên hải miền Trung 2 ký kết giao ước thi đua năm 2021

Khối thi đua Duyên hải miền Trung 2 gồm 5 công ty cao su: Hòa Bình, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Nam Giang – Quảng Nam. Với tổng diện tích cao su đang quản lý 21.120,35 ha, trong đó diện tích cao su đang khai thác 12.248,32 ha; diện tích kiến thiết cơ bản 9.134,45 ha. Tổng số lao động là 6.655 người, trong đó lao động dân tộc thiểu số 3.872 người (chiếm 58%).

Khối Duyên hải miền Trung 2 quyết tâm hoàn thành chương trình hoạt động đề ra trong năm 2021

Trong năm 2020, mặc dù có những khó khăn và thiệt hại nặng nề do bão lũ, nhưng các đơn vị thành viên trong Khối đã phát huy được những mặt thuận lợi, khai thác hiệu quả nguồn lực của đơn vị, ổn định và phát triển sản xuất. Đồng thời xây dựng những chương trình hành động, những giải pháp phù hợp, linh hoạt nhằm khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để duy trì sản xuất kinh doanh đảm bảo việc làm và thu nhập, giúp NLĐ yên tâm công tác và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Dự kiến năm 2020, sản lượng toàn khối thực hiện được 12.100 tấn(đạt 85,75% kế hoạch); doanh thu 756,437 tỷ đồng (vượt 3,62% KH); lợi nhuận 25,5 tỷ đồng (vượt 20,54% KH); nộp ngân sách Nhà nước 38,96 tỷ đồng (vượt 20,25% KH); thu nhập bình quân toàn khối trên 5,2 triệu đồng/người/tháng.

Bà Võ Thị Thu Thủy – TGĐ Cao su Hòa Bình, đơn vị khối trưởng báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh thì các đơn vị trong khối thi đua đã tham gia đầy đủ các hoạt động do địa phương và VRG tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện, an sinh xã hội với tổng kinh phí 700 triệu đồng.

Trong năm, Khối đã hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Nông trường Phước Sơn, Cao su Quảng Nam, với số tiền 60 triệu đồng. Hỗ trợ 3 công ty thành viên trong Khối ảnh hưởng của bão lụt miền Trung với số tiền 40 triệu đồng.

Ông Phạm Nguyên Khang – Phó TGĐ Cao su Bình Thuận đơn vị khối phó phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và thống nhất đề nghị danh hiệu khen thưởng cho các đơn vị trong Khối. Cao su Nam Giang – Quảng Nam được đề xuất tặng Cờ thi đua Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vì có những thành tích vượt trội trong SXKD và phong trào thi đua, Cao su Hòa Bình nhận Cờ thi đua năm 2020 của VRG và Cao su Bình Thuận nhận bằng khen của VRG.

Ông Nguyễn Quyền – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Cao su Nam Giang – Quảng Nam phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Khối KCN đã kết giao ước thi đua và đề ra chương trình hoạt động của Khối năm 2021. Cao su Bình Thuận làm khối trưởng và Cao su Quảng Nam làm khối phó.

Ông Mai Văn Pháp – Phó TGĐ Cao su Quảng Nam phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, Khối sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phòng trào thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD. Phát động NLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sáng kiến sáng tạo cải tiến kỹ thuật để đưa SXKD của đơn vị về trước kế hoạch, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, đưa đời sống NLĐ ngày càng được nâng cao.

Phát huy dân chủ cơ sở, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ phát triển kinh tế gia đình. Tham gia tốt công tác từ thiện xã hội, tích cực cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới…

Ông Trần Anh Việt – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thi đua VRG phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Anh Việt – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thi đua VRG, nhận xét: Năm 2020, Khối Duyên hải miền Trung 2 gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thiệt hại nặng nề do bão lũ, nhưng Khối đã nỗ lực vượt khó hoàn thành kế hoạch được giao, thực hiện tốt an sinh xã hội với kinh phí hơn 700 triệu đồng và hỗ trợ 3 công ty bị thiệt hại nặng do bão lũ…

Đó là sự nỗ lực rất lớn của các công ty trong khối. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác thi đua, khen thưởng được các đơn vị trong Khối quan tâm. Tích cực xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức phát động các phong thi đua chào mừng những sự kiện của Ngành và các ngày Lễ lớn của đất nước.

Bên cạnh đó, khối còn thực hiện tốt công tác nhân điển hình tiên tiến, khuyến khích toàn thể NLĐ trong đơn vị thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TRẦN HUỲNH